Un món ple d'energies

Classes d’energies

Ja fa molt de temps, que el consum d’energia s’ha incrementat molt, per això moltes de les empreses que produïen energia elèctrica han fet front a l’esgotament d’alguns recursos naturals i la contaminació mediambiental.

Hi han molts tipus d’energies, alguns dels que he trobat són;

Combustibles fòssils

Nuclear de fissió

Energia hidroelèctrica

Energia eòlica

Energia Solar

Biomassa

Energia geotèrmica

Energia de les ones


A continuació podrem observar un esquema de l’energia biomassa:

 

La imatge “https://i2.wp.com/sapiens.ya.com/dcamps/cicle-biomassa_cat.gif”  no es pot mostrar perquè conté errors.

Aquestes es poden agrupar en Energies no renovables i energies renovables.

Algunes d’aquestes energies són més contaminants que altres, per això s’està intentant substituir-les per les energies menys contaminants.


Diccionari

Electricitat: Agent natural molt poderós, que es manifesta per atraccions i repulsions.

Energia elèctrica: Forma d’energia basada en la electricitat

Energies alternatives; Conjunt de formes d’energia que presenten generalment unes característiques determinades, com és ara la producció descentralitzada ( producció neta) i el consum a indrets no molt allunyats del punt de producció.

Recursos naturals: Béns donats per la natura, a través del sòl, el subsòl, les aigües, la vegetació, la fauna, etc, necessaris per a satisfer necessitats humanes.

Combustibles fòssils: Els combustibles fòssils són aquells combustibles originats per fossilització de matèria orgànica.

Nuclear de fissió: També coneguda com energia atòmica, forneix electricitat en quantitats significatives a través de la fissió controlada del nucli atòmic.

Energia hidroelèctrica: L’energia hidroelèctrica és l’electricitat produïda per l’energia hidràulica.

Energia eòlica: L’energia eòlica, es la que s’obté pel vent,que es generada pels efectes del corrent d’aire.

Energia Solar: Es la que prové del sol a través de les ones electromagnètiques.

Energia Biomassa: La biomassa és la massa total de la matèria viva per una banda d’un organisme, població o ecosistema, però en aquest cas ho relacionem amb el terme de

Energia renovable (la llenya, dels olis per produir biodièsel, del bioalcohol, del biogàs etc).

Energia geotèrmica:És una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l’interior de la Terra com a resultat de la desintegració d’elements radioactius i de la calor que es va originar en les primers moments de formació del planeta i de l’energia solar absorbida per la capa terrestre.

Energia de les ones: s’origina en darrer terme per l’acumulació i concentració de l’energia solar ja que els vents que produeixen l’onada estan causats per diferències de pressió per la radiació solar.

* No s’han possat enllaços ja que la informació es extreta de fonts que no són d’internet i són les seguents:

– Gran Enciclopèdia Catalana, vol.9, Edició Juny 1989

– Diccionari Enciclopèdic Català, Salvat Editors, E-D BARCELONA

 

 

Anuncis

Els comentaris estan tancats.