Un món ple d'energies

Què és la energia? I per què la necessitem?

En física, la energia és defineix com: “la capacitat per realitzar un treball”. En canvi com que aquest treball es de l’assignatura de tecnologia la definirem de la següent manera; “la energia es un recurs existent en la natura de la qual els éssers humans podem obtenir energia utilitzable per diferents activitats,es a dir donar-li un us industrial o econòmic”.

Els éssers humans necessitem la energia per viure. A totes les nostres activitats diàries sempre hi és present ( quan cuinem, quan anem a comprar o simplement quan encenem un llum o fem qualsevol activitat de lleure). Aquesta es important en les nostres vides i en la nostra societat. Sense energia no seria possible el funcionament que tenim ara de la nostra manera de viure.

 Per exemple algunes empreses fan servir matèries primeres i la transformen,en productes que més tard es venen. Altres obtenen aquestes matèries primeres i altres industries es dediquen a produir energia Per tots aquests processos necessitem la energia per fer funcionar les maquines que creen aquests productes, obtenen les matèries primeres i creen aquesta energia( per exemple la electricitat o el gas per les calefaccions etc). També necessitem energia per el transport d’aquests productes al mercat ( camions, trens, avions, vaixells etc) I per últim necessitem la energia pels productes comprats per els consumidors,  per poder-les fer servir a les llars o en altres fàbriques.

 Diccionari

Recurs: Disponibilitats totals en béns produïts o recursos naturals, amb què compta un individu o una comunitat, susceptibles d’ésser utilitzats en activitats econòmiques diverses o en la satisfacció directa de necessitats humanes.

Societat: Es un grup de persones que conviuen entre elles en un lloc determinat

Matèries primeres:Recursos que hom extreu directament de la natura per tal d’utilitzar-los en un posterior procés de producció.

Mercat: Intercanvi de mercaderies per altres mercaderies o per diners.

Altre informació com algunes definicions, s’han tret de :

– Gran Enciclopèdia Catalana, vol.9. Edició juny 1989.

Anuncis

Els comentaris estan tancats.